Заявление о возврате ошибочно уплаченного судебного сбора

При оплате судебного сбора, плательщиками не редко допускаются различные ошибки в платежных документах, в результате чего, судебный сбор уплачивается не в тот суд, в который подается исковое заявление. Однако, законодательством предусмотрен механизм возврата из государственного бюджета ошибочно уплаченных сумм судебного сбора, который состоит из нескольких этапов. В первую очередь Вам необходимо получить справку из суда (в который по ошибке перечислен судебный сбор) о том, что в этот суд Вы никогда с данным иском не обращались. Для этого, Вам необходимо подать заявление по этому образцу.

Голові Оріхівського районного

суду Запорізької області

70500, м. Оріхів,

Запорізька область,

вул. Першотравнева, 23

Іванова І.І.

70500, м. Оріхів,

Запорізька область,

вул. Леніна, 24

 

Про повернення судового збору

 

Мною, Івановим Іваном Івановичем, платіжним дорученням від 08.07.2013 № 786 на рахунок ГУ ДКУ у Запорізькій області було помилково сплачено судовий збір в сумі 229,40 грн. за подання цивільного позову до гр. Пилипенка М.І. про стягнення заборгованості, яка фактично має бути подана до Ленінського районного суду м. Дніпропетровська за місцем реєстрації відповідача.

В той же час, цивільний позов до гр. Пилипенка М.І. про стягнення заборгованості до Оріхівського районного суду Запорізької області Івановим Іваном Івановичем ніколи не подавався.

У зв’язку з цим, прошу Вас перевірити факт зарахування зазначених коштів на рахунок, визначений для сплати судового збору, та факт того, що Іванов І.І. дійсно з даною позовною заявою до Оріхівського районного суду Запорізької області не звертався.

За результатами такої перевірки, прошу видати відповідну довідку та повернути оригінал платіжного документа для подальшого звернення до органів ТУ ДАС в Запорізькій області.

Додаток:

 

— оргигінал платіжного доручення від 08.07.2013 № 786 на 1 арк.

15.07.2013 І.І. Іванов

Далее, согласно п. 5 Порядка возврата средств, ошибочно или излишне зачисленных в государственный или местные бюджеты, утвержденного приказом Государственного казначейства Украины от 10.12.2002 № 226, возврат ошибочно уплаченных сумм налогов и сборов осуществляется органами Государственной казначейской службы Украины на основании оригинала платежного документа и представления органа, который контролирует поступление таких средств. В данном случае, контроль за поступлением в государственный бюджет Украины сумм судебного сбора осуществляет Государственная судебная администрация в лице своих территориальных органов, а именно — Территориальных управлений государственной судебной администрации в областях (далее ТУ ГСА). В связи с этим, следующим нашим шагом для возвращения ошибочно уплаченного судебного сбора будет обращение в ТУ ГСА с заявлением следующего содержания:

Начальнику ТУ ДСА України

в Запорізькій області

Бєліковій І.В.

пр. Леніна, буд. 168,

м. Запоріжжя, 69035

Іванова І.І.

70500, м. Оріхів,

Запорізька область,

вул. Леніна, 24

 

Про видачу подання

щодо повернення судового збору

 

На підставі п. 5 Порядку повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства України від 10.12.2002 № 226, прошу Вас видати відповідне подання щодо повернення Іванову Івану Івановичу (паспорт ________, ідент. №____________,[якщо є банківський рахунок, треба зазначити] помилково сплаченого платіжним дорученням від 08.07.2013 № 786 на користь держбюджету Оріхівського району Запорізької області судового збору в розмірі 229,40 грн. за подання цивільного позову до гр. Пилипенка М.І., який фактично до Оріхівського районного суду Запорізької області мною ніколи не пред’являвся.

 

Додаток:

— платіжне доручення від 08.07.2013 № 786 на 1 арк. в 1 прим.;

— довідка Оріхівського районного суду Запорізької області від _______ № ___ на 1 арк. в 1 прим.;

— копія паспорту на 2 арк. в 1 прим.;

— копія довідки ДПА про присвоєння ідент. номеру на 1 арк. в 1 прим.

22.07.2013 І.І. Іванов


После получения из ТУ ГСА необходимого представления о возврате ошибочно уплаченного судебного сбора, мы наконец-то можем обратиться в органы Государственной казначейской службы по месту поступления ошибочного платежа (исходя из приведенных примеров, в данном случае это Управление госказначейской службы Украины в Ореховском райорне Запорожской области). При этом, следует подчеркнуть, что к заявлению необходимо прилагать оригинал платежного поручения, которым был ошибочно оплачен сбор, а так же оригинал представления ТУ ГСА о возврате ошибочно уплаченного судебного сбора, так же в заявлении необходимо указать каким образом Вам необходимо вернуть средства: перечислением на расчетный счет (который следует указать) либо наличными через кассу.  Само заявление оформляется примерно так:

Управління Державної казначейської

служби України у Оріхівському районі

Запорізької області

вул. Ленінградських курсантів, буд. 72-а,

м. Оріхів, Запорізька обл., 69096

 

Іванова Івана Івановича,

70500, м. Оріхів,

Запорізька область,

вул. Леніна, 24

Про повернення судового збору

 

На підставі п. 5 Порядку повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства України від 10.12.2002 № 226, та подання ТУ ДСА України в Запорізькій області від «___» _____ 2013 р. № _______, прошу повернути Іванову Івану Івановичу (паспорт ________, ідент. №____________,[якщо є банківський рахунок, треба зазначити] помилково сплачений платіжним дорученням від 08.07.2013 № 786 на користь держбюджету Оріхівського району Запорізької області району судовий збір в розмірі 229,40 грн.

 

Додаток:

 

платіжне доручення від 08.07.2013 № 786 на 1 арк. в 1 прим.;

подання ТУ ДСА України в Запорізькій області від «___» _____ 2013 р. № _______ на 1 арк. в 1 прим.;

копія паспорту на 2 арк. в 1 прим.;

копія довідки ДПА про присвоєння ідент. номеру на 1 арк. в 1 прим.

25.07.2013 І.І. Іванов

Комментировать