Позовна заява про стягнення боргу

У випадку порушення своїх прав недобросовісним контрагентом, можна звернутися до суду з відповідним позовом, наприклад, у таких випадках подається позовна заява про стягнення боргу.Перед подачею такого позову, має сенс звернутися до боржника з претензією ( із зразком претензії можна знайомитись тут), але це зовсім не обов’язково, з точки зору закону, хоча відповідь на претензію або її відсутність може бути ще одним доказом вашої правоти під час судового розгляду справи. Перед подачею позову необхідно визначитися з судом в який він подається. Так, якщо боржник фізична особа, не є суб’єктом підприємницької діяльності, то подаємо до суду загальної юрисдикції, при цьому суд по територіальності визначаємо згідно з вимогами ст. 109 та ст. 110 Цивільного процесуального кодексу України . Якщо ж боржник юридична особа ( підприємство, організація ) або фізична особа- підприємець , то суперечка підсудна Господарському суду . В даному випадку , розглянемо приклад позовної заяви про стягнення боргу до фізичної особи, не суб’єкта підприємницької діяльності .

Позовна заява про стягнення боргу повинна суворо відповідати ст. 119 Цивільного процесуального кодексу України за своєю формою та змістом. Перед подачею позову обов’язково треба сплатити судовий збір на розрахунковий рахунок суду , до якого подається позов , в розмірі, передбаченому Законом України ” Про судовий збір”, за винятком тих передбачених законом випадків, коли збір не сплачується, або позивач має пільги по його сплаті.
У самому позові , по тексту, сухо і коротко, без емоцій і зайвих фактів, викладаємо суть проблеми з посиланням на документи, якими підтверджується правота позивача і провина відповідача . До позовної заяви додаємо необхідні копії документів , які згадувалися за змістом позову, або є доказами подій, зазначених у позові та оригінал платіжного документа про сплату судового збору , а також , в обов’язковому порядку, додаємо копію позову з таким же пакетом документів (у т. ч. бажано і копію платіжки про сплату судового збору) для відповідача. Зразок як пишеться позовна заява про стягнення боргу, наводимо нижче.

__________ районний суд м. __________

______, м. __________, вул. _________, буд._

Позивач: ОСОБА-1 _____, м.____________,

вул.__________, буд.___, кв._____

тел.(ххх)ххх-хх-хх

ел.адреса ____________________

Відповідач : ОСОБА-2 _____, м.____________,

вул.__________, буд.___, кв._____

тел.(ххх)ххх-хх-хх

ел.адреса ____________________

ціна позову __________ грн.

ПОЗОВНА ЗАЯВА

про стягнення заборгованості за договором

«___» ______ 20___ року гр. ОСОБА-2 (надалі – Відповідач) уклала з ОСОБА-1 (надалі – Позивач) договір № ______ купівлі продажу (далі — Договір) та отримала ________ загальною вартістю ____________ грн., що підтверджується _______________ .

Відповідно до п. _____ Договору, Відповідач зобов’язаний оплатити отриманий товар, а також _________________________________, у строк до ___________ р.

Згідно з положеннями ст. 655 Цивільного кодексу України (надалі — ЦК), за договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов’язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов’язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму..

Разом з тим, в порушення договірних умов Відповідач станом на __________ р. не виконує свої зобов’язання щодо оплати поставленого товару на суму ______ грн.

Згідно ст. 526 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України), зобов’язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог – відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Відповідно до ч. 1 ст. 692 ЦК України покупець зобов’язаний оплатити товар після його прийняття або прийняття товаророзпорядчих документів на нього, якщо договором або актами цивільного законодавства не встановлений інший строк оплати товару..

Відповідно до п.____ Договору, у разі несвоєчасного оплати Покупцем поставленого товару, він сплачує на користь Продавця штраф у розмірі __________________.

Отже, сума заборгованості разом із штрафом станом на «____» _______2013 р. cтановить _____________ грн.

Позивач вимушений також нести витрати у зв’язку із заявлянням позову у сумі судового збору.

Спираючись на вищенаведене, керуючись ст.ст. 3,107,118,119 ЦПК України, –

ПРОШУ :

1. Прийняти позовну заяву до розгляду;

2. Стягнути з ОСОБА-2 на користь ОСОБА-1 ____________ грн. ___ коп., в тому числі: ________ грн. – основного боргу; ____________ грн. – штраф за договором;

3. Судові витрати покласти на Відповідача.

Додаток:

1. Копія договору купівлі-продажу від _____ № ___ на ___ арк.

2. Копія …………..;

3. ……….

4. Документ про сплату судового збору на 1 арк.;

5. Екземпляр позовної заяви разом з доданими матеріалами для Відповідача.

ОСОБА-1 ___________________

«_____» серпня 2013 року

Схожі записи

Коментувати

https://telltosurvey.com https://homedepotsurveye.com https://krogerfeedbacke.com https://monkeysurveye.com https://pandaexpresssurveye.com https://walmartsurveye.com https://chilissurveye.com https://dqfansurveye.com https://olivegardensurveye.com https://americancommunitysurveye.com