Відповідь на претензію

Чинним законодавством України, претензія розглядається як один з засобів досудового врегулювання спору. Саме через це, ст. 7 Господарського процесуального кодексу України регламентовані порядок і строки розгляду претензії.
Виходячи з цього, якщо на Вашу адресу, або на підприємство прийшла претензія від контрагента, Ви повинні розглянути її в місячний термін з дня отримання. Якщо Ви вважаєте, що доданих до претензії документів недостатньо для прийняття правильного рішення за результатами її розгляду, можна витребувати у заявника додаткові документи. Так само, в ході розгляду претензії, в разі необхідності, можна провести взаємозвірки розрахунків із заявником, провести певні експертизи, тощо.
У разі обгрунтованості претензії, підприємства чи організації зобов’язані задовольнити вимоги заявника. До відповіді на претензію необхідно докладати документи, що підтверджують Вашу позицію (їх завірені копії). Нижче ми наводимо приклад, як складається відповідь на претензію, де розглядається випадок відмови в її задоволенні. Згода з претензією (так званий акцепт) складається ще простіше – по тексту Ви визнаєте обґрунтованість претензії і вказуєте строк виконання вимог.

[Бланк підприємства]

Директору ТОВ «Ромашка»
Іванову І.І.
м. _______________
вул.______________

 

 

 

Відповідь на претензію

 

Товариством з обмеженою відповідальністю «Троянда» (далі – ТОВ «Троянда») ретельно розглянуто Вашу претензію від «__»._____.201__ № ___, щодо відсутності оплати за поставлену продукцію на загальну суму ___________,  а також додані до неї документи, з приводу чого, повідомляємо наступне.
 
Так, між нашими підприємствами ____.______.20___ укладено договір поставки  № _____ про постачання ___________ (далі – Договір).
 
Відповідно до накладних від _________ та від _________, нашим підприємством дійсно був отриманий товар відповідно до умов Договору.
 
Пунктом ___ Договору, встановлено, що оплата за поставлений товар здійснюється не пізніше чим ___________ банківських днів з дня відвантаження товару постачальником.
 
На виконання умов п. ____ Договору, ТОВ «Троянда» платіжним дорученням № _____  від ________ було перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ «Ромашка» ___________ грн., таким чином, оплата згідно Договору проведена нашим підприємством своєчасно та у повному обсязі.
 
З огляду на вищенаведене, ТОВ «Троянда» залишає Вашу претензію від ____ № ____ без задоволення, оскільки положення чинного Договору з нашого боку не порушуються, заборгованість як така – не існує..
 
Сподіваємось на подальше взаємовигідне співробітництво та партнерське порозуміння між нашими сторонами.

 

З повагою,

Генеральний директор

                                                                

ТОВ «Троянда»                                                                                   П.П. Петров

Схожі записи

Коментувати

https://telltosurvey.com https://homedepotsurveye.com https://krogerfeedbacke.com https://monkeysurveye.com https://pandaexpresssurveye.com https://walmartsurveye.com https://chilissurveye.com https://dqfansurveye.com https://olivegardensurveye.com https://americancommunitysurveye.com