Заява про перегляд заочного рішення

Цивільним процесуальним кодексом України передбачена можливість заочного розгляду справи. При цьому, за звичай, для розгляду цивільної справи в заочному порядку достатньо неявки в судове засідання відповідача без поважних причин та згоди позивача на такий порядок розгляду.
Враховуючи юридичну необізнаність громадян, проживання їх не за місцем реєстрації (прописки), та інших причин, нерідко суди виносять заочні рішення про існування яких відповідачі дізнаються вже на стадії їх примусового виконання, після відвідування державного виконавця.
Але самим неприємним моментом є те, що ці заочні рішення виносяться судами без урахування пояснень відповідача, в наслідок чого суми боргу, що підлягають стягненню, можуть не враховувати платежів, здійснених відповідачем, та можуть містити інші невідповідності фактичним обставинам справи, чого б не було, як би в судовому засіданні при розгляді справи приймав участь відповідач.
Саме для таких випадків, статтею 229 ЦПК України надана можливість відповідачу знову повернутись до розгляду справи по суті, для чого до суду подається письмова заява про перегляд заочного рішення, зразок якої наведено нижче.

____________________ районний суд м. _________

_______,м. __________, вул. __________, буд._____

суддя ____________________

ВІДПОВІДАЧ: Петров Петро Петрович

_________,м. _________, вул. __________, буд._____

тел.:__________________

ПОЗИВАЧ: ТОВ «Кредитна Установа»

ЄДРПОУ:___________

_________,м. _________, вул. __________, буд._____

тел.: _______________

Справа № _____/_______/17-ц

ЗАЯВА

про перегляд заочного рішення

«___» _______ 2017 р. _________________ районним судом м. _________ було прийнято заочне рішення по справі № _____/_______/17-ц про стягнення з мене заборгованості за кредитним договором на користь ТОВ «Кредитна Установа» (ЄДРПОУ __________,) в сумі 8150,00 грн.

З даним рішенням категорично не згодний, оскільки вважаю, що при його винесенні судом не враховані суттєві обставини справи, які мають суттєве значення для вирішення справи.

Відповідно до ст. 224 ЦПК України, заочний розгляд справи можливий лише за умови неявки в судове засідання відповідача, який був належним чином повідомлений про дату та час судового засідання і від нього не надійшло заяви про розгляд справи за його відсутності.

Але, хочу звернути увагу, що моя неявка в судове засідання, яке відбулось “_____” вересня 2017 року виникла виключно з поважних причин, які судом не були взяті до уваги.

Згідно з вимогами ч. 5 ст. 74 ЦПК України, судові повістки надсилаються поштою рекомендованим листом з повідомленням або через кур’єра за адресою, зазначеною стороною у справі, або за адресою місця проживання чи місця перебування фізичної особи, зареєстрованої у встановленому порядку.

Так, відповідно до мого паспорту, копія якого міститься в матеріалах справи, я зареєстрований за адресою: м. _________, вул. Верхня, буд. 74, кв. 51, ця ж адреса зазначена і в позовній заяві ТОВ «Кредитна Установа».

Проте, з конверту в якому направлялась повістка, який був повернутий поштою та міститься в матеріалах справи, вбачається, що повістка була направлена судом за іншою адресою, а саме м. _________, вул. Верхня, буд. 54, кв. 51, з урахуванням чого, я з абсолютно об’єктивних причин не мав можливості дізнатись про дату та час судового засідання і прийняти в ньому участь.

Таким чином, через зазначену помилку, я був фактично позбавлений можливості прийняти участь в судовому засіданні, яке відбулось “____” ________ 2017 року, а суд не мав підстав для прийняття заочного рішення по справі № _____/_______/17-ц.

Відповідно до ст. 228 Цивільного процесуального кодексу України встановлює, що заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом десяти днів з дня отримання його копії.

Вважаю, що цей строк мною не пропущено, оскільки заочне рішення по справі № ________ мною отримано не було, та про його існування я дізнався з постанови державного виконавця про відкриття виконавчого провадження від “_____” жовтня 2017 року, яка була мною отримана “_____” жовтня 2017 року.

У зв’язку із вищенаведеним та у відповідності до статей 228, 232 Цивільно процесуального кодексу України, ст. ст. 251,252,559 Цивільного кодексу України,-

ПРОШУ:

Скасувати заочне рішення від “______” _________ 2017 року по справі № ______________ винесене _______________________ судом м. _____________ та призначити справу до розгляду у загальному порядку.

Додатки:

1. Квитанція про сплату судового збору.

2. Копія заяви для учасників процесу.

ВідповідачП.П. Петров

«____» ____________2017 року

Коментувати

https://telltosurvey.com https://homedepotsurveye.com https://krogerfeedbacke.com https://monkeysurveye.com https://pandaexpresssurveye.com https://walmartsurveye.com https://chilissurveye.com https://dqfansurveye.com https://olivegardensurveye.com https://americancommunitysurveye.com