Зразок заяви до казначейства про виконання судового рішення

Якщо по Вашій справі про стягнення грошових коштів боржником виступає бюджетна установа (державний орган), то в такому випадку, в силу положень ч. 2 ст. 3 Зкону України “Про виконавче провадження”, рішення суду має виконуватись не Державною виконавчою службою, а органами Державного казначейства. Звертаємо увагу, що зазначене стосується тільки стягнення коштів та тільки тих державних органів, які мають відкриті рахунки в органах Держказначейства.
Для проведення стягнення, на ім’я керівника відповідного органу казначейства за місцем реєстрації бюджетної установи подається заява про виконання судового рішення яка пишеться в довільній формі та до якої додаються: оригінал виконавчого документу (виконавчий лист, наказ господарського суду, тощо), копія судового рішення (у разі наявності), копія паспорту заявника або копія виписки з ЄДРПОУ (для юридичних осіб). Також, якщо заяву про виконання судового рішення подає юридична особа, підпис керівника баджано скріпити печаткою підприємства. Зразок заяви до казначейства про виконання судового рішення наводимо нижче.

Начальнику Управління

Державної казначейської

служби України

у м. _________________

_____________________

Стягувач: ____________________

____________________

____________________

Боржник: ____________________

____________________

____________________

ЗАЯВА

про виконання судового рішення

Керуючись ч. 2 ст. 3 Закону України «Про виконавче провадження», а також положеннями Постанови Кабінету Міністрів України від 03.08.2011 № 845, прошу Вас прийняти до виконання наказ господарського суду __________________ області від «__»______20___ по справі № ____________ та стягнути з ______________ ( м. ____________, вул. ______, буд. ____, ЄДРПОУ _________) на користь ______________________ (м. __________ вул. ____________, буд. _____, код ЄДРПОУ ___________, р/рахунок ________________ в ЗРУ ПАТ «КБ «Приватбанк», МФО 313399, тел.: _______________) витрати по сплаті судового збору за розгляд справи в суді першої інстанції в розмірі ____________ грн.

Додаток:

– наказ господарського суду _____________ області від _________ № _________ на 1 арк.;

– копія судового рішення від «_» _______ 20__ по справі № ________ на __ арк.;

– копія виписки з ЄДРПОУ від ___._______.20___ на 1 арк.

Директор П.П. Петров

Схожі записи

Коментувати

https://telltosurvey.com https://homedepotsurveye.com https://krogerfeedbacke.com https://monkeysurveye.com https://pandaexpresssurveye.com https://walmartsurveye.com https://chilissurveye.com https://dqfansurveye.com https://olivegardensurveye.com https://americancommunitysurveye.com