Довіреність на представництво інтересів в суді

Відповідно до статті 39 Цивільного процессуального кодексу України, сторони та інші учасники процесу можуть приймати участь у розгляді справи особисто або через свого представника. Представником в суді може бути будь-яка особа, що досягла 18-ти років та має належним чином посвідчені повноваження на здійснення представництва інтересів в суді.
Згідно статті 244 Цивільного кодексу України, для здійснення представництва перед третіми особами видається відповідний письмовий документ – Довіреність на представництво інтересів в суді.
Під час оформлення такої довіреності, рекомендуємо звертати особливу увагу на наступні моменти: 1) обов’язково зазначити дату видачі довіреності; 2) в довіреності вказується повністю прізвище, ім’я та по-батькові довіреної особи, її паспортні дані; 3) вказується строк дії довіреності; 4) по тесту довіреності слід перерахувати необхідний Вам обсяг повноважень, які надаються довіреній особі для вчинення дій в Ваших інтересах; 5) бажано, але не обов’язково, що б довіреність містила зразок підпису довіреної особи.
Довіреність підписується керівником установи, від імені якої вона видається, та скріплюється печаткою. При необхідності, довіреність видається довіреній особі на представництво інтересів по конкретній справі або в конкретному суді або державному органі.
Зразок як оформити довіреність на представництво інтересів в суді наводимо нижче. Даний варіант дає право довіреній особі на ведення справ в судах будь-якої юрисдикції.

[БЛАНК ПІДПРИЄМСТВА]

 ДОВІРЕНІСТЬ

місто Херсон, перше вересня дві тисячі чотирнадцятого року

Товариство з обмеженою відповідальністю «АБВГ» (далі по тексту – Довіритель), в особі генерального директора Петрова Петра Петровича, діючого на підставі Статуту, уповноважує Іванова Івана Івановича, (паспорт серія ___ № ______, виданий ______________ РВ УМВС України в __________ області ___ листопада 19___ року), представляти інтереси Довірителя в усіх установах, організаціях, підприємствах України, незалежно від їх форм власності та підпорядкування, в усіх органах державної влади України, в прокуратурі, службі безпеки, органах державної податкової адміністрації (інспекції), органах внутрішніх справ, органах юстиції, органах дізнання, в усіх органах досудового слідства, в усіх органах державної виконавчої служби України, інших державних органах України, вести від імені Довірителя з усіх питань будь які цивільні, господарські, адміністративні, кримінальні справи, в усіх місцевих, господарських, адміністративних, апеляційних та касаційних судах України усіх рівнів, з усіма правами наданими діючим законодавством позивачу, відповідачу, третій особі, в тому числі, але не виключно, з правом підписання та/або подання або пред’явлення до суду позовних заяв (адміністративних позовів), заяв про забезпечення позову, відзивів на позовні заяви, інших будь-яких заяв, клопотань та процесуальних документів, апеляційних чи касаційних скарг, відзивів на апеляційні та касаційні скарги, заперечень проти адміністративних позовів, апеляційних та касаційних скарг, заяв про апеляційне оскарження, заяв про перегляд справ за нововиявленими обставинами, також з правом повної або часткової відмови від позовних вимог, відкликання позовних заяв, визнання повністю або частково позову, зміни підстав або предмета позову, збільшення або зменшення розміру позовних вимог, укладання мирової угоди, передачі справ у товариський чи третейський суд, оскарження рішень, постанов, ухвал суду в апеляційному, касаційному порядку, у тому числі за нововиявленими обставинами, з правом знайомитися з матеріалами справи, робити з них витяги, одержувати рішення, ухвали, постанови, виконавчі листи або накази суду, пред’явлення до органів державної виконавчої служби до виконання та стягнення рішень, ухвал, постанов, наказів суду, інших виконавчих документів, листів, заявляти клопотання та відводи, засвідчувати копії документів Довірителя, з правом підпису та подання до відповідних підприємств, установ, організацій або державних органів України та отримання від них документів або іншої кореспонденції, необхідних для виконання наданих цією довіреністю повноважень, та виконувати всі інші необхідні дії, пов’язані з виконанням цієї довіреності.

Ця довіреність не дає права на підписання угод від імені Довірителя. Передача повноважень по цій довіреності третім особам – не допускається.

Ця довіреність видана терміном на 1 рік.

Підпис Іванова І.І. ________________ засвідчую.

Генеральний директор

ТОВ «АБВГ»                                                                           П. П. Петров

Схожі записи

Коментувати

https://telltosurvey.com https://homedepotsurveye.com https://krogerfeedbacke.com https://monkeysurveye.com https://pandaexpresssurveye.com https://walmartsurveye.com https://chilissurveye.com https://dqfansurveye.com https://olivegardensurveye.com https://americancommunitysurveye.com