Доверенность на представительство интересов в суде

В соответствии со статьей 39 Гражданского процессуального кодекса Украины, стороны и другие участники процесса могут участвовать в рассмотрении дела лично или через своего представителя. Представителем в суде может быть любое лицо, достигшее 18-ти лет и имеет надлежащим образом оформленные полномочия на осуществление представительства интересов в суде.
Согласно статье 244 Гражданского кодекса Украины, для осуществления представительства перед третьими лицами, выдается соответствующий письменный документ — доверенность на представительство интересов в суде.
При оформлении такой доверенности, рекомендуем обращать особое внимание на следующие моменты: 1) обязательно указать дату выдачи доверенности; 2) в доверенности указывается полностью фамилия, имя и отчество доверенного лица, его паспортные данные; 3) указывается срок действия доверенности; 4) по тесту доверенности следует перечислить необходимый Вам объем полномочий, которые предоставляются доверенному лицу для совершения действий в Ваших интересах; 5) желательно, но не обязательно, что бы доверенность содержала образец подписи доверенного лица.
Доверенность подписывается руководителем учреждения, от имени которого она выдается, и скрепляется печатью. При необходимости, доверенность выдается доверенному лицу на представительство интересов по конкретному делу или в конкретном суде или государственном органе.
Образец как оформить доверенность на представление интересов в суде приводим ниже. Данный вариант дает право доверенному лицу на ведение дел в судах любой юрисдикции.

[БЛАНК ПІДПРИЄМСТВА]

 ДОВІРЕНІСТЬ

місто Херсон, перше вересня дві тисячі чотирнадцятого року

Товариство з обмеженою відповідальністю «АБВГ» (далі по тексту — Довіритель), в особі генерального директора Петрова Петра Петровича, діючого на підставі Статуту, уповноважує Іванова Івана Івановича, (паспорт серія ___ № ______, виданий ______________ РВ УМВС України в __________ області ___ листопада 19___ року), представляти інтереси Довірителя в усіх установах, організаціях, підприємствах України, незалежно від їх форм власності та підпорядкування, в усіх органах державної влади України, в прокуратурі, службі безпеки, органах державної податкової адміністрації (інспекції), органах внутрішніх справ, органах юстиції, органах дізнання, в усіх органах досудового слідства, в усіх органах державної виконавчої служби України, інших державних органах України, вести від імені Довірителя з усіх питань будь які цивільні, господарські, адміністративні, кримінальні справи, в усіх місцевих, господарських, адміністративних, апеляційних та касаційних судах України усіх рівнів, з усіма правами наданими діючим законодавством позивачу, відповідачу, третій особі, в тому числі, але не виключно, з правом підписання та/або подання або пред’явлення до суду позовних заяв (адміністративних позовів), заяв про забезпечення позову, відзивів на позовні заяви, інших будь-яких заяв, клопотань та процесуальних документів, апеляційних чи касаційних скарг, відзивів на апеляційні та касаційні скарги, заперечень проти адміністративних позовів, апеляційних та касаційних скарг, заяв про апеляційне оскарження, заяв про перегляд справ за нововиявленими обставинами, також з правом повної або часткової відмови від позовних вимог, відкликання позовних заяв, визнання повністю або частково позову, зміни підстав або предмета позову, збільшення або зменшення розміру позовних вимог, укладання мирової угоди, передачі справ у товариський чи третейський суд, оскарження рішень, постанов, ухвал суду в апеляційному, касаційному порядку, у тому числі за нововиявленими обставинами, з правом знайомитися з матеріалами справи, робити з них витяги, одержувати рішення, ухвали, постанови, виконавчі листи або накази суду, пред’явлення до органів державної виконавчої служби до виконання та стягнення рішень, ухвал, постанов, наказів суду, інших виконавчих документів, листів, заявляти клопотання та відводи, засвідчувати копії документів Довірителя, з правом підпису та подання до відповідних підприємств, установ, організацій або державних органів України та отримання від них документів або іншої кореспонденції, необхідних для виконання наданих цією довіреністю повноважень, та виконувати всі інші необхідні дії, пов’язані з виконанням цієї довіреності.

Ця довіреність не дає права на підписання угод від імені Довірителя. Передача повноважень по цій довіреності третім особам – не допускається.

Ця довіреність видана терміном на 1 рік.

Підпис Іванова І.І. ________________ засвідчую.

Генеральний директор

ТОВ «АБВГ» П. П. Петров

Похожие записи

Комментировать

https://telltosurvey.com https://homedepotsurveye.com https://krogerfeedbacke.com https://monkeysurveye.com https://pandaexpresssurveye.com https://walmartsurveye.com https://chilissurveye.com https://dqfansurveye.com https://olivegardensurveye.com https://americancommunitysurveye.com