Клопотання про скасування вироку в кримінальному провадженні

Однією з основних новел Кримінального процесуального кодексу України, який був прийнятий 13.04.2012, є надання можливості сторонам (обвинуваченню, потерпілому і стороні захисту) по не тяжким злочинам та злочинам середньої тяжкості укласти угоду про примирення між потерпілим та підозрюваним (обвинуваченим). Укладення такої угоди дає можливість учасникам кримінального провадження суттєво зекономити час та пришвидшити процес відшкодування завданих збитків потерпілому. Як правило, за такою угодою, підозрюваний (обвинувачений) визнає свою вину, погоджується з правовою кваліфікацією його дій органами слідства та покаранням за скоєний злочин, а також бере на себе обов’язок відшкодувати потерпілому всі збитки, завдані злочином. В свою чергу потерпілий відмовляється заявляти цивільний позов, та також погоджується з правовою кваліфікацією дій підозрюваного (обвинуваченого) і покаранням.
Далі, така угода передається до суду, та суд затверджує угоду про примирення і на її підставі виносить вирок, при цьому, за звичай, обвинуваченого засуджують до штрафу або ж умовного покарання. Але, як би це все цікаво не виглядало на папері, на практиці потерпілий дуже часто зтикається з ситуацією, що засуджений збитки не відшкодовує або взагалі кудись зник.
В такому випадку, потерпілому необхідно на підставі ст. 476 КПК України подавати до суду, який раніше затвердив затвердив угоду, Клопотання про скасування вироку у кримінальному провадженні зразок оформлення якого ми наводимо нижче:

Дарницький районний суд

м. Києва

суддя Іванов С.М.

вул. Севастопольська, 14,

м. Київ, 02099

потерпілий: Товариство з обмеженою

відповідальністю “Ромашка”

код ЄДРПОУ: 33333333

вул. ___________,буд. ____,

м. ___________, ________

тел.: ___________________

справа № ____________

КЛОПОТАННЯ

про скасування вироку у кримінальному провадженні

Дарницьким районним судом м. Києва «___» ______ 2016 був винесений вирок по кримінальній справі № ________/16-к за звинуваченням гр. Іванова Івана Івановича, 23.07.1968 р.н., у вчиненні злочину передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Даним вироком, в порядку ст. 468 КПК України, судом була затверджена угода про примирення від «____»._________2016 між представником потерпілого Поповим Р.І. та обвинуваченим Івановим І.І., згідно з умовами якої, Іванов І.І. визнав свою винуватість у зазначеному діянні, та зобов’язався відшкодувати у повному обсязі завдані матеріальні збитки в загальній сумі 7 500 грн. 50 коп.

Так, на виконання даної угоди, в рахунок відшкодування завданих злочином збитків Іванов І.І. фактично сплатив лише 2 500, 00 грн., а решту боргу в сумі 5 000,50 грн. зобов’язався відшкодувати в строк до «___»_________2016, про що надав представнику потерпілого письмову розписку одразу після судового засідання.

Проте по цей час Іванов І.І. кошти в сумі 5 000,50 грн. не повернув, а завдані злочином матеріальні збитки в порушення умов угоди про примирення від «___» __________2016 у повному обсязі ТОВ «Ромашка» не відшкодував. На зв’язок Іванов І.І. не виходить, причини таких його дій нам не відомі.

Відповідно до ч. 1 ст. 476 КПК України, у разі невиконання угоди про примирення або про визнання винуватості потерпілий чи прокурор відповідно мають право звернутися до суду, який затвердив таку угоду, з клопотанням про скасування вироку. Клопотання про скасування вироку, яким затверджена угода, може бути подано протягом встановлених законом строків давності притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення відповідного кримінального правопорушення.

Враховуючи вищенаведене, керуючись ст. 56, 476 КПК України,

ПРОШУ:

Скасувати вирок Дарницького районного суду м. Києва від «____»_______2016 по кримінальній справі № ____/_______/16-к.

Додаток:

– копія розписки Іванова І.І. на 1 арк.;

– копія довіреності на представника від «___» ________ 2016 на 1 арк.

Представник ТОВ «ТК «Ромашка»

за довіреністю від 01.02.2016               А.П. Фоменко

«____» ____________ 2016 року

Схожі записи

Коментувати

https://telltosurvey.com https://homedepotsurveye.com https://krogerfeedbacke.com https://monkeysurveye.com https://pandaexpresssurveye.com https://walmartsurveye.com https://chilissurveye.com https://dqfansurveye.com https://olivegardensurveye.com https://americancommunitysurveye.com